Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, I. chirurgická klinika LF UK a UNB
Slovenská lekárska spoločnosť,  Slovenská chirurgická spoločnosť a Slovenská lekárska komora organizujú:

70. CHIRURGICKÝ DEŇ KOSTLIVÉHO

Ústredná téma: „CHIRURGIA BUDÚCNOSTI, BUDÚCNOSŤ CHIRURGIE

2. decembra 2016
Grand Hotel Pressburg, Antolská 2, Bratislava

Pozvánka