Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, I. chirurgická klinika LF UK a UNB

a  Slovenská lekárska spoločnosť,  Slovenská chirurgická spoločnosť

organizujú

69. CHIRURGICKÝ DEŇ KOSTLIVÉHO

Ústredná téma:

„ČO SA ZMENILO V CHIRURGII ZA POSLEDNÝCH TRIDSAŤ ROKOV?“

4. decembra 2015

Hotel SAFFRON v BRATISLAVE (Radlinského 27)

 

Podujatie je organizované pod záštitou dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., predsedu vlády Slovenskej republiky Doc. JUDr. Roberta FICA, CSc. a ministra zdravotníctva MUDr. Viliama ČISLÁKA, MPH.