Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, I. chirurgická klinika LF UK a UNB
Slovenská lekárska spoločnosť,  Slovenská chirurgická spoločnosť  Vás pozývajú:

71. chirurgický deň Kostlivého
a XXI. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti

Ústredná téma: „KOMPLIKÁCIE V CHIRURGII

 

Podujatie sa koná pod záštitou:

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
JUDr. Andreja DANKA

ministra zdravotníctva Slovenskej republiky
JUDr. Ing. Tomáša DRUCKERA

dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
prof. MUDr. Juraja ŠTEŇA, DrSc.

 

Termín a miesto konania: 1. december 2017

Program (pdf)

Miesto konania:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Nové teoretické ústavy – veľká poslucháreň
Sasinkova 4, Bratislava