Program (pdf)

Úvodná téma: Komplikácie v chirurgii

1. december 2017

Názvy prednášok, posterov, autorov a spoluautorov zasielať spolu s abstraktom elektronicky: do 31. októbra 2017 na e-mail: kostlivehoden@gmail.com

Organizátori si vyhradzujú právo výberu prednášok.

 

Na podujatie je nutné si priniesť modrú vzdelávaciu kartičku CME.

Miesto konania:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Nové teoretické ústavy – veľká poslucháreň
Sasinkova 4, Bratislava