Prihlášky k aktívnej účasti (prednáška, poster) s abstraktom elektronicky: do 22. októbra 2017.

Organizátori si vyhradzujú právo výberu prednášok.
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Účastnícky poplatok sa uhrádza na mieste konania podujatia, alebo bankovým prevodom:

  • Registračný poplatok lekár: 30 € (+ 5 € obed)
  • Registračný poplatok sestra: 15 € (+ 5 € obed)
bankové spojenie SLS:

VÚB Bratislava
Číslo účtu: 4532012
Kód banky: 0200
Variabilný symbol: 17 1173 021 IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 BIC: SUBA SKBX

Neplatia: výbor SCHS, prezentujúci autor prednášky a posteru, študenti, zamestnanci I. chirurgickej kliniky LF UK a UNB.

Na podujatie je nutné si priniesť modrú vzdelávaciu kartičku CME.

Panel na poster bude vo veľkosti 120×80 cm.

Ubytovanie – rezervácie 

Hotel Saffron
Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Recepcia: +421 2 212 99 301
rezervacia@hotelsaffron.sk