Za organizačný výbor:

MUDr. Alexander ŠKODA, MPH
I. chirurgická klinika LFUK a UNB Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Mobil: +421 902 291 733, Tel: +421 2 5729 0177, Fax: +421 2 57 290 300
E-mail: kostlivehoden@gmail.com

Organizačno-technické zabezpečenie:

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3
813 22 Bratislava

Tel: 0915 777 151
E-mail: vician@sls.sk